Pentagon en Gulden snede

Gepubliceerd op 17 maart 2023 om 13:29

Als je er eenmaal op let...
dan zie je de vijfhoek (pentagon) overal terug.
In deze gedroogde zaadbol zitten allemaal kleine vijfhoekjes verstopt!

Wist je dat er een vijfpuntige ster (pentagram) ontstaat als je de punten van de vijfhoek met elkaar verbindt en dat de verhoudingen onderling terug te brengen zijn naar de gulden snede?
En dat deze ervoor zorgt dat de mens dat waar de gulden snede in terug te vinden is als 'volmaakt' en als 'schoonheid' ziet?

Misschien is dat het waardoor de koperen urn met gegraveerde pentagrammen zo prachtig staat te glanzen?


#vijfhoek #pentagon #pentagram #guldensnede #natuurlijkeschoonheid #urn #koperenurn #PentaUrn

Terug naar Home